Statement van initiatiefnemers over de referendumuitslag

Nu ook de voorlopige uitslag in Amsterdam bekend is, is het duidelijk dat de meerderheid van de kiezers tegen de sleepwet heeft gestemd. Dit is een helder signaal van de kiezer dat de huidige wet niet volstaat. De tegenstem van de jongeren en de tegencampagne van de meeste jongerenorganisaties van politieke partijen laten daarnaast zien dat er geen draagvlak is voor de sleepwet in de toekomst.

Wij zijn kritisch over het ongericht tappen, de automatische toegang tot databases, de lange opslagtermijn, het ontoereikende toezicht, het hacken van derden en het delen van ongeanalyseerde data met buitenlandse diensten. Op basis van deze kritiekpunten voerden we campagne tegen de sleepwet.

De volgende zet is aan de politiek. Het kabinet moet luisteren naar de grote hoeveelheid burgers die niet tevreden is met de wet in zijn huidige vorm. Wij zullen opletten dat het kabinet zorgvuldig omgaat met de tegenstem. We verwachten dat de wettelijk verplichte heroverweging van de Wiv meer is dan een formaliteit en dat het kabinet aan de hand van de kritiekpunten de wet zal herzien. Het massaal verzamelen van, of toegang verkrijgen tot, gegevens moet uit de wet worden geschrapt. Aanpassingen moeten worden vastgelegd in de wet, toezeggingen volstaan niet.

Het referendum bracht een brede en inhoudelijke discussie tot stand over de rol en bevoegdheden van de inlichtingendiensten in Nederland. Met de maatschappelijke discussie in de aanloop naar afgelopen woensdag en de uitslag van het referendum is privacy als fundamenteel recht niet langer te negeren. Wij zullen doorgaan met actievoeren tegen de schending van burgerrechten in het digitale domein, zowel door overheidsinstanties als private ondernemingen, opdat het grondrecht op privacy niet verder wordt afgebroken.

Tot snel,
Namens ‘de Kabel’,
Luca, Marlou, Nina, Roosje en Tobio

Contactgegevens:
Email: info@dekabel.org
Website: dekabel.org