STOP DE SLEEPWET - OMDAT DE SLEEPWET DE DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT AANTAST - OMDAT ZONDER PRIVACY DE MENS GEEN MENS KAN ZIJN - OMDAT DE SLEEPWET LEIDT TOT ZELFCENTSUUR EN CONFORMISME - OMDAT JOUW ONSCHULDIGE GEDRAG IN DE TOEKOMST TABOE KAN ZIJN
STOP DE SLEEPWET - OMDAT DE SLEEPWET DE DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT AANTAST - OMDAT ZONDER PRIVACY DE MENS GEEN MENS KAN ZIJN - OMDAT DE SLEEPWET LEIDT TOT ZELFCENTSUUR EN CONFORMISME - OMDAT JOUW ONSCHULDIGE GEDRAG IN DE TOEKOMST TABOE KAN ZIJN
STOP DE SLEEPWET - OMDAT DE SLEEPWET DE DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT AANTAST - OMDAT ZONDER PRIVACY DE MENS GEEN MENS KAN ZIJN - OMDAT DE SLEEPWET LEIDT TOT ZELFCENTSUUR EN CONFORMISME - OMDAT JOUW ONSCHULDIGE GEDRAG IN DE TOEKOMST TABOE KAN ZIJN
STOP DE SLEEPWET - OMDAT DE SLEEPWET DE DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT AANTAST - OMDAT ZONDER PRIVACY DE MENS GEEN MENS KAN ZIJN - OMDAT DE SLEEPWET LEIDT TOT ZELFCENTSUUR EN CONFORMISME - OMDAT JOUW ONSCHULDIGE GEDRAG IN DE TOEKOMST TABOE KAN ZIJN
STOP DE SLEEPWET - OMDAT DE SLEEPWET DE DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT AANTAST - OMDAT ZONDER PRIVACY DE MENS GEEN MENS KAN ZIJN - OMDAT DE SLEEPWET LEIDT TOT ZELFCENTSUUR EN CONFORMISME - OMDAT JOUW ONSCHULDIGE GEDRAG IN DE TOEKOMST TABOE KAN ZIJN
STOP DE SLEEPWET - OMDAT DE SLEEPWET DE DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT AANTAST - OMDAT ZONDER PRIVACY DE MENS GEEN MENS KAN ZIJN - OMDAT DE SLEEPWET LEIDT TOT ZELFCENTSUUR EN CONFORMISME - OMDAT JOUW ONSCHULDIGE GEDRAG IN DE TOEKOMST TABOE KAN ZIJN

over ons

De Kabel is een grassrootsorganisatie die actie voert ter bescherming van mensenrechten in het digitale domein. De stichting is opgezet door drie van de initiatiefnemers van het referendum over de sleepwet. Momenteel voeren we campagne tegen de sleepwet, maar ook na het referendum zullen we ons sterk maken voor vrijheid op het internet.

sleepwet@dekabel.org

Luca van der Kamp

Luca is logicus en muzikant. Hij heeft informatica gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Luca komt in actie tegen de sleepwet omdat hij vindt dat de nieuwe surveillancebevoegdheden in de sleepwet verderfelijk zijn voor de creativiteit en gedachtenvorming van de mens.

Bestuurslid: penningmeester

Roosje van der Kamp

Roosje is schrijver en filosoof. Ze heeft geesteswetenschappen gestudeerd aan het Amsterdam University College. Omdat ze vrijheid als fundamenteel aan het mens-zijn beschouwt en gelooft dat de potentie van constante surveillance deze vrijheid ondermijnt, is ze tegen de sleepwet.

Schrijver

Nina Boelsums

Nina is industrieel ontwerper. Haar projecten onderzoeken het spanningsveld tussen nieuwe digitale technologie├źn en de samenleving. Nina zet zich in tegen de sleepwet omdat zij data beschouwt als een blauwdruk van de gedachtewereld; zodra een buitenstaander die bekijkt en analyseert verliest men de vrijheid om te denken, spreken en handelen naar eigen inzicht.

Bestuurslid: secretaris

Tobio Aarts

Tobio is muzikant en volgt een Master Neurowetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij hij onderzoek doet naar zintuigen bij mens en dier. Tobio's voornaamste reden om tegen de Sleepwet te stemmen is de ruimte die de wet laat om fundamentele rechten te schaden.

Productiebegeleider

Marlou Gijzen

Marlou volgt de Master of Logic aan de UvA. Naast de wetenschap houdt ze zich bezig met problemen die leven in de samenleving. Ze verzet zich tegen de sleepwet omdat de steeds verdere inperking van onze privacy haar al een tijdje zorgen baart en een wetenschappelijke onderbouwing voor de uitbreiding van de bevoegdheden ontbreekt.

Bestuurslid: voorzitter