STOP DE SLEEPWET - OMDAT DE SLEEPWET DE DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT AANTAST - OMDAT ZONDER PRIVACY DE MENS GEEN MENS KAN ZIJN - OMDAT DE SLEEPWET LEIDT TOT ZELFCENTSUUR EN CONFORMISME - OMDAT JOUW ONSCHULDIGE GEDRAG IN DE TOEKOMST TABOE KAN ZIJN
STOP DE SLEEPWET - OMDAT DE SLEEPWET DE DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT AANTAST - OMDAT ZONDER PRIVACY DE MENS GEEN MENS KAN ZIJN - OMDAT DE SLEEPWET LEIDT TOT ZELFCENTSUUR EN CONFORMISME - OMDAT JOUW ONSCHULDIGE GEDRAG IN DE TOEKOMST TABOE KAN ZIJN
STOP DE SLEEPWET - OMDAT DE SLEEPWET DE DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT AANTAST - OMDAT ZONDER PRIVACY DE MENS GEEN MENS KAN ZIJN - OMDAT DE SLEEPWET LEIDT TOT ZELFCENTSUUR EN CONFORMISME - OMDAT JOUW ONSCHULDIGE GEDRAG IN DE TOEKOMST TABOE KAN ZIJN
STOP DE SLEEPWET - OMDAT DE SLEEPWET DE DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT AANTAST - OMDAT ZONDER PRIVACY DE MENS GEEN MENS KAN ZIJN - OMDAT DE SLEEPWET LEIDT TOT ZELFCENTSUUR EN CONFORMISME - OMDAT JOUW ONSCHULDIGE GEDRAG IN DE TOEKOMST TABOE KAN ZIJN
STOP DE SLEEPWET - OMDAT DE SLEEPWET DE DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT AANTAST - OMDAT ZONDER PRIVACY DE MENS GEEN MENS KAN ZIJN - OMDAT DE SLEEPWET LEIDT TOT ZELFCENTSUUR EN CONFORMISME - OMDAT JOUW ONSCHULDIGE GEDRAG IN DE TOEKOMST TABOE KAN ZIJN
STOP DE SLEEPWET - OMDAT DE SLEEPWET DE DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT AANTAST - OMDAT ZONDER PRIVACY DE MENS GEEN MENS KAN ZIJN - OMDAT DE SLEEPWET LEIDT TOT ZELFCENTSUUR EN CONFORMISME - OMDAT JOUW ONSCHULDIGE GEDRAG IN DE TOEKOMST TABOE KAN ZIJN

Waarom tegen de sleepwet stemmen?

1

Ongericht tappen - “het sleepnet”

In de huidige wet mag de kabel enkel gericht worden afgetapt, en alleen wanneer er voldoende reden tot verdenking bestaat. In de nieuwe wet mogen de geheime diensten ongericht van de kabel tappen. Dat betekent dat stelselmatig en op massale schaal data zullen worden gevangen, opgeslagen en geanalyseerd — het ‘sleepnet.’ Alles wat je online doet, is met de nieuwe wet dus in principe inzichtelijk voor de veiligheidsdiensten. Óók als je niets kwaads in de zin hebt. Wij vinden dat wat jij online bekijkt, post en deelt privé is. Wat je op internet doet weerspiegelt immers je meest intieme gedachten, wensen en angsten. De gedachtewereld van een onschuldige burger hoort niet thuis op de servers van de AIVD. Daarom vinden wij dat ongericht tappen niet in de nieuwe wet thuishoort. Delete de sleepwet, dus.

2

Automatische (realtime) toegang tot databases

Inlichtingendiensten kunnen ook aan hun data komen via informanten. Nu geven informanten de diensten informatie, maar met de nieuwe wet mogen ze de diensten ook (realtime) toegang geven tot databases. Alle data die nieuw in een database komen, worden dan direct aan de diensten doorgegeven. Dit kunnen allerlei databases zijn, zoals die van bedrijven, overheidsdiensten en zorginstellingen. Wederom worden hiermee gegevens van grote groepen mensen bekeken, geanalyseerd en beoordeeld. Hier is wel toestemming van de minister voor nodig, maar zodra deze is verleend geldt de toegang voor één jaar. Dat vinden wij te lang.

3

Lange opslagtermijn

De door de veiligheidsdiensten vergaarde data worden voor een bepaalde tijd opgeslagen. In Duitsland is dat 60 dagen, in het Verenigd Koninkrijk zes maanden. Met ingang van de nieuwe wet, mag Nederland drie jaar lang data opslaan. Dit is veel te lang. Want hoewel we er nu misschien van uit kunnen gaan dat de huidige overheid deze data niet zal misbruiken, weten we niet hoe de overheid er over drie jaar uit zal zien. In de recente geschiedenis zijn er zat voorbeelden van een vrij land dat binnen drie jaar een stuk minder vrij is geworden.

4

Ontoereikend toezicht

De vergaande bevoegdheden die de veiligheidsdiensten met de nieuwe wet krijgen vereisen streng toezicht, opdat deze niet misbruikt worden. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) houdt toezicht op de Nederlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, maar het advies van deze commissie is niet bindend. Dit betekent dat de diensten ten allen tijden het advies van zo’n toezichthoudend orgaan in de wind mogen slaan. Het gaat dus meer om advies, dan om echt toezicht. Hoewel de commissie Toetsing Inzet Bevoegdheden (TIB) dit probleem zou moeten oplossen, bestaat deze commissie uit oud-rechters aangesteld door de minister en Ronald Prins, ex-AIVDer en groot voorstander van de sleepwet. Wij vinden dat er geen twijfel over onafhankelijkheid van de TIB mag bestaan.

5

Hacken van derden

Met de nieuwe wet krijgen de diensten een nieuwe bevoegdheid: het hacken van derden. Dit betekent dat de AIVD een onverdacht persoon mag hacken als ze denken dat ze via deze weg bij een verdachte binnen kunnen dringen.

6

Ongeanalyseerde data uitwisselen buitenland

De nieuwe wet maakt het mogelijk om, zonder toestemming van de TIB, ongeanalyseerde data met buitenlandse diensten te delen. Dit kan Nederlandse burgers in het buitenland in gevaar brengen. Zorgen zijn er bijvoorbeeld voor Nederlanders die zich hier kritisch uitlaten over een staatshoofd en op vakantie in de problemen komen. Wat hier oké is — zoals gay of transgender zijn, of kritiek leveren op de regering — is in andere landen soms strafbaar. Daarom vinden we dat data geanalyseerd moeten worden vóórdat het met buitenlandse diensten wordt gedeeld, om zo de rechten van Nederlanders in het buitenland te beschermen.